• Tipos de Máquinas - Dispositivos de Automatización